• Item
  ...

Nội dung

HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG VÀ CÁCH SỬ DỤNG

Tra cứu thông tin hóa đơn đã xuất từ ứng dụng EP-Invoice

Đơn vị nhận được email thông tin xuất hoá đơn từ hệ thống của EP-Invoice, kiểm tra email này để có thông tin mã nhận hoá đơn, mẫu, ký hiệu, số hoá đơn và ngày lập.

Adaptive Sidebars

Truy cập website ep-invoice.epoint.com.vn, chọn vào mục Tra cứu hoá đơn, nhập mã nhận hoá đơn hoặc thông tin mẫu hoá đơn từ trong email và nhấn Xem hóa đơn để hiển thị nội dung chi tiết của hoá đơn.

Adaptive Sidebars

Người dùng có thể nhấn chọn Tải hóa đơn để thực hiện tải hóa đơn về máy tính. Tập tin hóa đơn hỗ trợ 2 định dạng *.xml và *.pdf

Adaptive Sidebars

Người dùng có thể nhấn chọn In hóa đơn để thực hiện in nội dung hoá đơn ra giấy

Adaptive Sidebars

Người dùng có thể nhấn chọn Ký số bên mua để thực hiện ký số vào nội dung hoá đơn. Trường hợp ký số bên mua, người dùng bắt buộc phải chọn cách tìm kiếm bằng Mã nhận hóa đơn để thực hiện ký số

Adaptive Sidebars

Chức năng quản lý hóa đơn

Để thực hiện chức năng này, người dùng phải có tài khoản. Nếu tài khoản chưa tồn tại, tiến hành đăng ký và kích hoạt tài khoản

 • Đăng nhập

  Khai báo Tên đăng nhậpmật khẩu để tiến hành đăng nhập

  Adaptive Sidebars

 • Đăng ký

  Các trường có dấu * là các trường bắt buộc phải nhập

  Adaptive Sidebars

  Khi đăng ký tài khoản thành công, người dùng vào địa chỉ email để kích hoạt tài khoản

  Adaptive Sidebars

 • Quản lý hóa đơn đã được xuất

  Khi đăng nhập thành công, người dùng có quyền truy cập chức năng Quản lý hóa đơn để tìm kiếm

  • Nếu khách hàng là cá nhân và không nhập Số điện thoại vào điều kiện lọc, chương trình sẽ ngầm hiểu Số điện thoại khi đăng ký
  • Nếu khách hàng là doanh nghiệp và không nhập Mã số thuế vào điều kiện lọc, chương trình sẽ ngầm hiểu Mã số thuế khi đăng ký
  • Người dùng thực hiện được các chức năng: Xem hóa đơn, In hóa đơn, Tải hóa đơn, Tìm kiếm hóa đơn. Lưu ý chức năng Tải hóa đơn chương trình chỉ hỗ trợ tập tin *.pdf